حمزه شیخ شعاعی , پژوهشگر سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری؛ طراح و برنامه نویس وب و دستگاه های هوشمند

حمزه شیخ شعاعی


پژوهشگر سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری؛ طراح و برنامه نویس وب و دستگاه های هوشمند

ملاحظات اخلاقی در سیاستگذاری هوش مصنوعی پزشکی مقاله

ملاحظات اخلاقی در سیاستگذاری هوش مصنوعی پزشکی

دیپلماسی علم و فناوری مبتنی بر داده مقاله

دیپلماسی علم و فناوری مبتنی بر داده

چارچوب مرکب شش سیگمای سبز ناب (شسنا)، سیاستگذاری توسعه پایدار مقاله

چارچوب مرکب شش سیگمای سبز ناب (شسنا)، سیاستگذاری توسعه پایدار

مروری بر سیاستگذاری بین المللی در زمینه هوش مصنوعی مقاله

مروری بر سیاستگذاری بین المللی در زمینه هوش مصنوعی

نیروگاه های هسته ای در اقتصادهای نوظهور و سیاستگذاری منابع انسانی مقاله

نیروگاه های هسته ای در اقتصادهای نوظهور و سیاستگذاری منابع انسانی

هوش مصنوعی پزشکی و لزوم سیاستگذاری همه جانبه مقاله

هوش مصنوعی پزشکی و لزوم سیاستگذاری همه جانبه